شاى اسود انجليش بريكفاست من احمد تى – 100 فتلة

100.00 EGP 96.50 EGP